Materi untuk Persiapan / Pelajaran Menjelang Komuni Pertama.

 

1.Tanda Salib.

Dalam atau Demi nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin

 

2. Syahadat Iman / Credo Singkat (Puji Syukur 1).

Aku percaya akan Al-lah,
Bapa yang mahakuasa,
Pencipta langit dan bumi;
Dan akan Yesus Kristus,
Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita,
Yang dikandung dari Roh Kudus,
Dilahirkan oleh Perawan Maria;
Yang menderita sengsara
Dalam pemerintahan Pontius Pilatus
Disalibkan, wafat, dan dimakamkan;
yang turun ke tempat penantian
pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati;
yang naik ke surga,
duduk disebelah kanan Al-lah Bapa
yang mahakuasa;
dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya akan Roh Kudus,
Gereja katolik yang kudus,
persekutuan para kudus,
pengampunan dosa,
kebangkitan badan,
kehidupan kekal. Amin.

(Sumber: Buku Puji Syukur No. 1)

 

3. Doa Bapa Kami.

Bapa kami yang ada di surga,
Dimuliakanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kamu pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami
ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

(Sebab Engkaulah raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin).

 

4. Salam Maria (Puji Syukur 14).

Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria, bunda Al-lah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. (Amin).

 

5. Kemuliaan (Puji Syukur 13).

Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

 

6. Terpujilah (Puji Syukur 20).

Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf.
Sekarang dan selama-lamanya. Amin.

 

7. Doa Fatima.

Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami.
Selamatkanlah kami dari api neraka,
dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga,
terlebih jiwa-jiwa
yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin.

 

8. Doa Tobat (Puji Syukur No. 25).

Al-lah yang maharahim,
aku menyesal atas dosa-dosaku.
Aku sungguh patut Engkau hukum,
terutama karena aku,
telah tidak setia kepada Engkau,
yang maha pengasih dan mahabaik bagiku.
Aku benci akan segala dosaku,
dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu,
hendak memperbaiki hidupku,
dan tidak akan berbuat dosa lagi.
Al-lah yang maha-murah,
ampunilah aku, orang berdosa. (Amin.)

 

10 Perintah Allah (Puji Syukur 6).

Akulah Tuhan, Allahmu.

1. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepada Ku saja, dan cintailah Aku lebih dari segala sesuatu.
2. Jangan menyebut Nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat.
3. Kuduskanlah hariTuhan.
4. Hortilah ibu-bapamu.
5. Jangan membunuh.
6. Jangan berzinah.
7. Jangan mencuri.
8. Jangan bersaksi dusta tentang sesamu.
9. Jangan mengingini istri sesamu.
10. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil.

 

10. Hukum Kasih.

Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu.

Kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri.

 

11.  Lima Perintah Gereja.

1. Rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu.
2. Ikutlah Perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan,dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu.
3. Berpuasalah dan berpantanglah pada hari yang ditentukan.
4. Mengaku-dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun.
5. Sambutlah Tubuh Tuhan pada Masa Paskah.

 

Peristiwa-peristiwa Rosario :

a. Peristiwa-peristiwa Gembira.  (Khususnya selama masa Adven dan Natal, atau masa biasa hari Senin dan Sabtu).