Pasal 13: Dosa Asal.

Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. (Roma 5:12,19)

Baca juga tiga pasal pertama Kitab Kejadian.

Apakah yang dimaksud dengan Dosa Asal?
Yaitu dosa yang dilakukan oleh Adam, bapa dari segala umat manusia.

Siapakah Adam dan Hawa itu?
Pria dan wanita pertama, darimana semua manusia di dunia ini diturunkan.

Bagaimana dosa Adam mempengaruhi seluruh umat manusia?
Karena dosa Adam, setiap manusia diciptakan tanpa rahmat, karena dia adalah bapa dari segenap umat manusia.
“Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa” (Roma 5:19)

Apa akibat lainnya dari dosa Adam?
Pintu-pintu surga tertutup; penyakit, penderitaan dan kematian datang ke dunia; pikiran manusia dikuasai oleh kegelapan dan dia menjadi lemah.
“yang ditimbulkan oleh hatinya adalah jahat…” (Kej 8:21)

Apakah surga masih tertutup bagi umat manusia?
Tidak, karena wafat Kristus di kayu salib, Al-lah membuka kembali surga dan membuat rahmat tersedia bagi manusia.

“Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus.” (1 Kor 15:22)

Apakah yang terjadi dengan orang-orang saleh yang meninggal sebelum Kristus lahir di dunia?
Mereka pergi ke suatu tempat bahagia alami, suatu tempat peristirahatan dimana mereka tetap tingggal hingga Yesus naik ke surga.
“Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham.” (Luk 16:22)

Bagaimana caranya kita bebas dari dosa asal dan mendapatkan rahmat Al-lah?
Pembaptisan menghapuskan dosa asal dan memberi rahmat kepada jiwa kita.
“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Al-lah.” (Yoh 3:5)

Adakah manusia yang dihindarkan dari dosa asal?
Ada, yaitu Santa Perawan Maria, yang diciptakan dengan rahmat. Ini yang disebut Yang Dikandung Tanpa Noda.
“Salam, engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau.” (Lukas 1:28)

 

Bahan Renungan!

Melihat bagaimana Tuhan menghukum Adam atas dosanya, kita dapat merenungkan betapa buruknya dosa itu di mata Al-lah. Jika Adam tidak jatuh dalam dosa, maka tidak akan ada penyakit, penderitaan ataupun kematian di dunia dan Yesus tidak perlu wafat di kayu salib.

Setiap orang dilahirkan dalam dosa. Ini maksudnya adalah setiap orang mewarisi sifat-sifat manusiawi yang lemah, terpisah dari rahmat yang dulu meliputinya sebelum Adam jatuh dalam dosa, dan berada dalam kuasa kematian. (Baca tulisan Paus Paulus VI, Kredo Umat Al-lah, paragraf 16)